HUSMUSEUM
 
 
 
 
  

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté


 Otevírací doba:
 Út-Ne 11.00-16.00

 Adresa:
 Hussenstraße 64
 78462 Konstanz

 Mapa:
 Mapa

6. července roku 1415 završil svůj život v Kostnici na Bodamském jezeře český kněz a reformátor církve Jan Hus. Během svého veřejného působení, které trvalo necelých patnáct let, si získal obdiv a lásku značné části obyvatel Čech včetně jejich nejvyšších vrstev, vychoval řadu žáků a následovatelů a vyvolal proti sobě odpor a nenávist představitelů české i evropské církve i mnoha svých spolukněží, kteří jej znali osobně nebo z četby jeho teologických textů. Husově osobě a jeho teologii se musel věnovat dokonce Kostnický koncil, svolaný k Bodamskému jezeru roku 1414, aby zachránil a reformoval tehdejší církev. Jan Hus pro něj představoval nebezpečí pro jednotu církve a pro její působení v prostředí křesťanských laiků. Koncil se cítil nucen jej odstranit odsouzením za kacířství a popravou. O své pravomoci k tomu nepochyboval, Husovi příznivci v Čechách však naopak nepochybovali, že se koncil Husovým odsouzením projevil jako ztělesnění neoblomné, bezohledné oficiální církve pohrdající laickými věřícími a neschopné reformy, o niž Hus usiloval. Výbuch „husitských“ bouří čtyři roky po Husově upálení pak tuto církev ve větší části Čech na desítky let zničil a poté na dvě stě let zatlačil do postavení tolerované menšiny vedle většinové národní české „utrakvistické“ církve, pro kterou byl Jan Hus světcem. Tomu učinila konec habsburská protireformace za třicetileté války. Mezitím se však Hus stal uctívanou osobností evropské, zvláště německé reformace 16. století. A z protestantského prostředí se jeho tradice a úcta k němu vrací na počátku 19. století do Čech. Jan Hus se pak stává hodnotou a osobností moderních českých dějin ve všech jejich peripetiích a krizích. Po ukončení první světové války byla v Praze po vzniku Československé republiky založena Společnost Husova muzea v Praze, sdružení českých historiků, které i během mnoha desetiletí vzniklých a opět zaniklých totalitních režimů zachovalo svou právní kontinuitu dodnes. Dodnes také pečuje o tzv. Husův dům v Kostnici, v němž podle staré tradice strávil Jan Hus krátkou dobu naposledy jako svobodný člověk. Expozice otevřená v Husově domě 6.7.2014 a nazvaná "Jan Hus - odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti" vznikla na základě smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Společností Husova muzea v Praze a Husitským muzeem v Táboře. Byla vybudována v rámci projektu "Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“, jenž byl financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky (projekt č. DF12P01OVV026). Dalšími finančními příspěvky se podílelo Husitské muzeum v Táboře, Společnost Husova muzea a město Kostnice.

Jan Hus 

Aktuálně 

Husův dům 

Společnost Husova muzea v Praze 

Kontakty