HUSMUSEUM
 
 
 
 
 
 

Aktuálně


 Otevírací doba:
 Út-Ne 11.00-16.00

 Adresa:
 Hussenstraße 64
 78462 Konstanz

 Mapa:
 mapa

7.6.2022

Fida Pfister Stipendium

Po dvouleté vynucené pauze Společnost Husova muzea v Praze opět vypisuje stipendium pro doktorandy medievisty z České republiky, nazvané po ctihodné paní Fidě Pfister, laskavé hostitelce Jana Husa v Kostnici před jeho uvězněním. Zřizovateli stipendia jsou SHMP, Centrum medievistických studií a Universität Konstanz. Smyslem stipendia je poskytnout doktorandům podporu pro badatelské pobyty v Kostnici, zejména pro studium ve zdejší univerzitní knihovně, která disponuje rozsáhlým prezenčním fondem medievistické literatury. Úspěšní uchazeči budou mít zajištěno bezplatné desetidenní ubytování v Husově domě, uhrazení cestovních nákladů a obdrží podporu ve výši 150 Euro. K dispozici dále dostanou kopírovací/skenovací kartu a průkazku do menzy. Pro zájemce je k dispozici kolo. Termín pobytu bude operativně dohodnut podle možností provozu Husova domu.

Zájemci o stipendium nechť stručně popíší svůj badatelský záměr v rozsahu do jedné normostrany a zašlou ho spolu s profesním životopisem na adresu novotny@flu.cas.cz. V roce 2022 se počítá s udělením dvou stipendií. Termín uzávěrky přihlášek na tento rok je 27. červen 2022. Uchazeči budou vyrozuměni do konce června


1.4. 2018

Fida Pfister Stipendium

Společnost Husova muzea v Praze vypisuje stipendium pro doktorandy medievisty z České republiky, nazvané po ctihodné paní Fidě Pfister, laskavé hostitelce Jana Husa během několika krátkých dnů v Kostnici před jeho uvězněním. Zřizovateli stipendia jsou SHMP, Centrum medievistických studií AV ČR a Universität Konstanz. Smyslem stipendia je poskytnout stipendistům podporu pro týdenní badatelské pobyty v Kostnici, zejména pro studium ve zdejší univerzitní knihovně, která disponuje rozsáhlým prezenčním fondem medievistické literatury. Úspěšní uchazeči budou mít zajištěno bezplatné týdenní ubytování v Husově domě, uhrazení cestovních nákladů na autobusové spojení a obdrží podporu v hotovosti 100 Euro. K dispozici dále dostanou průkaz do knihovny, kopírovací/skenovací kartu a průkazku do menzy pro získání studentské slevy. Pro zájemce je k dispozici kolo. Termín pobytu bude operativně dohodnut podle možností provozu Husova domu.

Zájemci o stipendium nechť stručně popíší svůj badatelský záměr v rozsahu do jedné normostrany a zašlou ho spolu s profesním životopisem na adresu novotny@flu.cas.cz. V roce 2018 se počítá s udělením dvou stipendií. Termín uzávěrky přihlášek na tento rok je 15. duben 2018.


6.7. 2017

Na výroční den upálení Jana Husa upořádala Společnost Husova muzea v Praze a Německo-český spolek v Kostnici vzpomínkovou slavnost u kostnického Husova památníku (tzv. Hussenstein) zahájenou slavnostní přednáškou v prostorách Spolku a zakončenou položením věnců na počest Jana Husa a Jeronýma Pražského u památníku za účasti českých krajanů z Německa a Švýcarska. Fotografie ze slavnosti můžete vidět zde.


1.6.2017 – 30.11.2017

V Husově domě byla instalována tematická výstava Labuť, husa a církev – Schwan, Gans, und Kirche věnovaná osobnostem Jana Husa a Martina Luthera, jejich životu, učení a tradici od 15. do 21. století. Pozvánku na vernisáž výstavy možno vidět zde. K výstavě byla vydána trojjazyčná publikace, kterou je možno zakoupit v Husově domě. Její obálku možno vidět zde


8.5.2017 – 6.7.2017

Společnost Husova muzea uspořádala ve spolupráci s kostnickou univerzitou, kostnickým Německo-českým spolkem a Centrem medievistických studií AV ČR přednáškový cyklus Čechy a říše v době kostnického koncilu. Přednášky převážně českých medievistů nabídnou aktuální pohledy na důležité aktéry a události v období, kdy se na kostnickém koncilu dostaly do centra pozornosti záležitosti střední a středovýchodní Evropy. Cyklus vyvrcholil slavnostní přednáškou, která se odehrála v rámci husovských oslav 6. července 2017. Kompletní program je k dispozici zde.


Jan Hus 

Aktuálně 

Husův dům 

Společnost Husova muzea v Praze 

Kontakty