HUSMUSEUM
  

Společnost Husova muzea v Praze


 Otevírací doba:
 Út-Ne 11.00-16.00

 Adresa:
 Hussenstraße 64
 78462 Konstanz

 Mapa:
 Mapa

Společnost Husova muzea založená 29. června 1919 je nejstarším historickým zájmovým uskupením zabývajícím se dílem Jana Husa, jeho předchůdců i následovníků, jejíž činnost nebyla od založení až do současnosti nikdy přerušena, a to ani v dobách nacistické okupace či komunistického režimu v Československu. Hlavním posláním společnosti byla od počátků podpora výzkumu dějin české reformace. Aktivity společnosti byly definovány už v prvních stanovách do pěti základních okruhů činnosti, a to: archivní výzkum a sběr dochovaného materiálu, správa těchto dochovaných památek, pořádání odborných přednášek a exkursí, organizování výstav a vydávání odborných publikací nebo podpory vzniku uměleckých děl s tématy vztahujícími se k české reformaci. Zakládajícími členy společnosti se staly významné osobnosti první československé republiky. Jednalo se zejména o historiky, ale aktivními členy společnosti byli také umělci či veřejně činné osobnosti. Vlastenecké nadšení i zájem o dějiny české reformace a husitství v první polovině 20. století vedl k relativně vysokému nárůstu počtu členů společnosti. Vstupovali do ní nejen profesoři reálných gymnázií, archiváři či faráři nově ustavené Českobratrské církve evangelické (1918) hlásící se k tradici Jednoty bratrské, ale také právníci, prokuristé, pivovarníci, vydavatelé či rolníci nebo celá zájmová sdružení a spolky, např. místní organizace tělovýchovné jednoty Sokol, spolky zahrádkářů či Unie železničních zaměstnanců. V 70. létech 20. století se členská základna rozrostla o přidružené zahraniční členy pocházející převážně z Kostnice a jejího bezprostředního okolí. Tento Freudenskreis Prager-Zirkel vznikl v souvislosti s navázáním spolupráce mezi členy společnosti a kostnickými institucemi při přestavbě Husova domu v Kostnici a přípravě první stále expozice. Členové společnosti od počátku vzniku usilovali o vybudování Husova muzea v Praze, ale jejich práce se záhy soustředila na tzv. Husův dům v Kostnici, v němž měl podle historické tradice bydlet Jan Hus před svým zatčením v listopadu 1414. Dům (nyní v Hussenstraße 64 získala společnost darem od konsorcia českých bank r. 1922 a od té doby až do současnosti je jejím majetkem. Budova Husova domu byla dlouhé roky už v době předání společnosti v neuspokojivém stavu. Společnosti ale chyběly finanční prostředky i zázemí v Kostnici pro rychlou nápravu stavu. Už od r. 1923 jednal výbor společnosti s řadou správních i kulturních institucí o možnostech podpory pro vytvoření památníku v Kostnici. Jednou z těchto institucí bylo také kostnické městské muzeum, které mělo ve svých fondech některé předměty vztahující se k dějinám husitství a husitské tradici ve městě. R. 1936 byla v Husově domě dočasně zpřístupněna tzv. Husova světnička, ale první muzeální expozice byla otevřena až po stavebních úpravách r. 1965. Důkladná historická rekonstrukce domu (muzea) se uskutečnila až v 70. létech 20. století a teprve po ní r. 1980 byla v budově otevřena stálá expozice, dále upravovaná na počátku 90. let 20. století. Současná expozice byla slavnostně otevřena 6. července 2014. Společnost Husova muzea je nezávislým a neziskovým spolkem. Pod politický dohled se dostala až ve druhé polovině 70. let 20. století, kdy v souvislosti s rekonstrukcí Husova domu a přípravou nové expozice byla provedena reorganizace společnosti a změna jejích stanov. V této době také změnila společnost jméno na Společnost Husova muzea v Praze, aby tak byl zdůrazněn hlavní obvod její činnosti. Po r. 1989 se společnost vrátila ke svému původnímu nezávislému postavení. Se státními správními či kulturními institucemi pak spolupracuje na konkrétních vědeckých či muzeálních projektech. Nejvýznamnějším z nich z posledních let byl projekt vedený Husitským muzeem v Táboře Jan Hus roku 1415 a 600 let poté (2012–2015), který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury České republiky. Členové společnosti se také významně podíleli na akcích (přednáškách, výstavách i oficiálních veřejných aktivitách) pořádaných v souvislosti s jubilejním rokem 2015.

Jan Hus 

Aktuálně 

Husův dům 

Společnost Husova muzea v Praze 

Kontakty